sửa tivi tại Quận Hà Đông Hà Nội

 • sửa tivi tại An Hòa Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ao Sen Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Ba La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Bà Triệu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Bạch Thái Bưởi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Bế Văn Đàn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Biên Giang Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Bùi Bằng Đoàn Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Cao Thắng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Cầu Am Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Cầu Đơ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Chiến Thắng Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Chu Văn An Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Cù Chính Lan Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Đa Sĩ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Đại An Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Đại Mỗ Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Đinh Tiên Hoàng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Động Lãm Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Dương Lâm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Dương Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Hà Cầu Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Hà Trì Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hoàng Công Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Hoàng Diệu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Hoàng Đôn Hòa Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Hoàng Hoa Thám Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Hoàng Văn Thụ Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Hữu Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Huỳnh Thúc Kháng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại La Dương Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại La Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lê Anh Xuân Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lê Hồng Phong Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lê Hữu Trác Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lê Lai Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lê Lợi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lê Quý Đôn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lê Trọng Tấn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lụa Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Lương Ngọc Quyến Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Lương Văn Can Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Lý Thường Kiệt Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Lý Tự Trọng Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Mậu Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Minh Khai Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Mộ Lao Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Ngô Đình Mẫn Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngô Gia Khảm Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Ngô Gia Tự Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Ngô Quyền Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Ngô Thì Nhậm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ngô Thì Sĩ Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Công Trứ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Du Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Khuyến Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Thái Học Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Thanh Bình Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Thị Minh Khai Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Thượng Hiền Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Trác Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Trãi Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nguyễn Trực Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Lộc Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Nguyễn Văn Trỗi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Nguyễn Viết Xuân Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Nhuệ Giang Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phan Bội Châu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phan Chu Trinh Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phan Đình Giót Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phan Đình Phùng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phan Huy Chú Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phú La Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phú Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phúc La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phùng Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Biên Giang Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Đồng Mai Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Dương Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Hà Cầu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Kiến Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường La Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Mộ Lao Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Nguyễn Trãi Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Phú La Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Phú Lãm Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Phú Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Phúc La Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Quang Trung Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Phường Văn Quán Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Phường Yên Nghĩa Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Phường Yết Kiêu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Quang Trung Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Tản Đà Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Tây Sơn Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Thanh Bình Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Thành Công Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Tiểu Công Nghệ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Tô Hiến Thành Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Tô Hiệu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Tố Hữu Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Trần Đăng Ninh Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Trần Hưng Đạo Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Trần Nhật Duật Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Trần Phú Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Trần Văn Chuông Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Trưng Nhị Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Trưng Trắc Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Trương Công Định Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Văn Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Văn La Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Văn Phú Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Vạn Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Văn Quán Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Võ Thị Sáu Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Vũ Trọng Khánh Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Vũ Văn Cẩn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Xốm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Ỷ La Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Yên Bình Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Yên Lộ Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Yên Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Yết Kiêu Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Khang Villa Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Lạc Nam La Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Phú Shop Villa Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị An Vượng Villas Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Anland Nam Cường Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Bình Vượng Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Cao ốc Nacimex Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Booyoung Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư cao cấp Hesco Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Hemisco Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Nam Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Nàng Hương 583 Nguyễn Trãi Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Chung cư Sails Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Daewoo Cleve Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Ellipse Tower City View Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Evelyne Gardens ParkCity Hà Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị FLC Star Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Golden Millennium Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Goldsilk Complex Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Đông Park View Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hà Nội Time Towers Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hồ Gươm Plaza Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị HP Landmark Tower Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Hyundai Hillstate Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị ICID Complex Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu chung cư Ngô Thì Nhậm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Đồng Mai Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Kiến Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Mỗ Lao Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới An Hưng Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Dương Nội Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới La Khê Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Phú Lương Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Văn Phú Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Văn Quán Quận Hà Đông liên hệ: 0961 224 956
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị mới Xa La Quận Hà Đông liên hệ: 0961 233 576
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Phú Lãm Quận Hà Đông liên hệ: 0967 747 055
 • sửa tivi tại Khu Đô Thị Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Quận Hà Đông liên hệ: 0924 189 669

sửa tivi tại Quận Hà Đông Ra đời từ thế kỉ 20, chiếc TV đã tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống, làm mới bộ mặt của toàn nhân loại. Không ai có thể phủ nhận lợi ích mà TV đem lại cho cuộc sống của chúng ta, đó là một nguồn thông tin khổng lồ, nguồn giải trí phong phú. Chỉ với chiếc TV nho nhỏ ở phòng khách, chúng ta đã có cơ hội trải nghiệm năm châu bốn bể, mở rộng tầm con mắt về thế giới xung quanh. Không chỉ vậy, TV còn đem đến vô vàn những lợi ích khác. Nếu tivi nhà bạn gặp các sự cố hỏng hóc sẽ khiến bạn rất khó chịu vì không thể xem được các chương trình mình yêu thích. Bạn bận rộn không có thời gian mang tivi đi sửa, chiếc tivi nhà bạn quá to và cồng kềnh rất bất tiện khi bạn chở đi sửa và bạn cần tìm dịch vụ sửa tivi tại nhà. Nếu bạn ở Quận Hà Đông hãy đọc bài viết sau của toplist để lựa chọn dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông à uy tín nhất tại Quận Hà Đông để liên hệ sửa tivi tại Quận Hà Đông khi tivi nhà bạn gặp các sự cố hỏng hóc nhé.

sửa tivi tại Quận Hà Đông LED, LCD, PLASMA, tại nhà chuyên nghiệp – Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng:​– Kỹ thuật viên sửa chữa lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm. – Nhân viên sửa tivi tại Quận Hà Đông của chúng tôi đến tận nhà khách hàng để sửa chữa.(sửa tại nhà khách hàng, đảm bảo 100% không đem máy về) – Địa bàn hoạt động: toàn khu vực Quận Hà Đông . (chúng tôi không ngại xa) – sửa tivi tại Quận Hà Đông Kiểm tra & báo giá trước khi sửa chữa, kiểm tra báo giá miễn phí (khách hàng không đồng ý sửa không phải tính phí) – Linh kiện thay thế chính hãng, bảo hành linh kiện thay thế từ 3 đến 6 tháng. – Giá sửa chữa hợp lý, bên dưới là giá sửa tham khảo cho 1 số bệnh thông thường: (giá đã tính cả tiền công tới nhà sửa và tiền thay linh kiện của sửa tivi tại Quận Hà Đông )​

Trung tâm dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông

Sửa tivi tại nhà của trung tâm điện tử sửa tivi tại Quận Hà Đông , chuyên khắc phục mọi lỗi cho mọi khách hàng trong thời gian nhanh nhất chỉ với 30 phút. Với 12 chi nhánh trên khắp 12 quận thuộc thành phố Hà Nội, trung tâm điện tử dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông đã có hết các chi nhánh nhỏ để phục vụ khách hàng trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông hiện đang có thợ chuyên sửa tivi với hơn 16 năm kinh nghiệm trong vấn đề sửa chữa đồ điện tử. Vì thợ sửa chữa tivi tại nhà cho khách hàng với chi phí hợp lý và rẻ nhất trên thị trường nên khác hàng hoàn toàn yên tâm về các dịch vụ tại dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông

sửa tivi tại Quận Hà Đông là trung tâm bảo hành, bảo dưỡng & sửa chữa điện tử: tivi, đầu đĩa vcd - dvd... điện lạnh uy tín hàng đầu Việt Nam. Kỹ thuật viên dịch vụ sửa tivi tại Quận Hà Đông giàu kinh nghiệm trong nghề chuyên sửa tivi CRT, Plasma, Led, tivi 3D với các nhãn hiệu danh tiếng phổ biến hàng đầu Việt Nam như Sony, LG, Samsung, Panasonic, Sharp, TCL, Philips, JVC…Kỹ thuật viên có mặt nhanh, báo giá sửa tivi sau khi chuẩn đoán bệnh. Kỹ thuật viên Hanel được trang bị đầy đủ thiết bị sửa chữa hiện đại.

Sửa đúng bệnh ngay tại nhà, hiệu quả, nhiệt tình, trách nhiệm, bảo hành dài hạn.

Thiết bị hanel chính hãng: nguồn tivi, Panel, bo điều khiển, cao áp…

Nguồn, Panel, Cao áp tivi… được hanel bảo hành dài hạn miễn phí.

Hanel không tính phí khi kỹ thuật viên chưa sửa chữa tivi thực hiện.

Quý khách không thanh toán tivi chưa hoạt động hiệu quả ngay sau khi sửa.

sửa tivi tại Quận Hà Đông luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách tại nhà riêng, văn phòng công ty, doanh nghiệp, khách sạn chuyên nghiệp.

  hiện tượng lỗi màn hình của tivi

 • Chất lượng hình ảnh và âm thanh không đạt chuẩn HD
 • Hiện tượng tivi lên rồi tự khởi động lại liên tục
 • Hiện tượng tivi trắng màn hình.
 • Hiện tượng tivi bị khởi động lại khi chuyển kênh
 • Hiện tượng tivi có tiếng bình thường nhưng không nhì rõ hình ảnh
 • Tivi khi bật lên xem được 5 đến 10 phút tivi mất hình còn tiếng điều khiển vẫn chuyển kênh được
 • Màn hình Tivi hiển thị màu đen
 • Màn hình tivi có hiện tượng rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây.
 • Màn hình tivi sáng mờ nhưng không nhìn thấy hình.
 • Tivi có tiếng, không hình.
 • Hiện tượng màn hình tivi sáng mờ có tiếng bình thường
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ ngang màn hình
 • Hiện tượng đèn báo nguồn báo lỗi 5, 13 nháy.
 • Màn hình tivi có hiện tượng Bị bóng chữ, chồng 2 hình.
 • Màn hình tivi có hiện tượng rộp, gợn lóa hình trắng như bóng mây.
 • Hiện tượng màn hình tivi tối nửa trên màn hình nửa dưới xem bình thường
 • Tivi LCD, LED, PLASMA cho kết quả Hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau
 • Hiện tượng màn hình thấy ảnh tối.
 • Màn hình tivi của bạn hiển thị thông báo “Lỗi thẻ – Kiểm tra lại thẻ
 • Hiện tượng tivi chạy không ổn định lúc được lức không
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ đứng trên màn hình
 •  Màn hình của tivi chỉ hiện duy nhất có một màu và có tiếng
 • Màn hình tivi hiển thị “Không có quyền truy cập” trên 1 số kênh
 • Hiện tượng màn hình tivi bị tối một góc hay một nửa màn hình
 • Màn tối tivi tối đen, đèn nguồn sáng nhưng tivi vẫn có tiếng
 • Hiện tượng màn hình tivi bị nhòe màu lem nhem không rõ ảnh
 • Hiện tượng màn hình tivi tối nửa màn hình, nửa còn lại xem bình thường
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.
 • Hiện tượng tivi lên logo màn hình rồi tắt
 • Màn hình tivi Ảnh thấy mờ xương và âm ảnh.
 • Màn hình tivi báo “Không có thông tin (No information)” or “Không có tín hiệu (No signal)”
 • Tivi khi bật lên chỉ hiện logo tivi rồi vụt tắt đèn đỏ báo nguồn nháy liên tục
 • Hiện tượng máy chạy 2 -5 giây tự tắt.
 • Tắt biểu tượng hộp thư trên màn hình tivi
 • Màn hình tivi bị tối đen, đèn nguồn không sáng và tivi không có tiếng
 • Màn hình tivi có hiện tượng Kẻ ngang hay kẻ dọc màn hình.
 • Màn hình Tivi hiển thị màu đen
 • tivi có hình ảnh bị nhòe, dừng hình, vỡ hình
 • Hiện tượng màn hình tivi sáng mờ nhưng không nhìn thấy hình ảnh trong khi đó tiếng bình thường
 • Hiện tượng Bật máy 5 -10 phút mới chạy.
 • Hiện tượng Tivi Bật máy Rơ le kêu lạch cạch
 • Tivi khi bật lên rồi vụt tắt chỉ còn tiếng khi ấn nhẹ lên màn hình thì thấy sương mờ
 • Hiện tượng màn hình tivi có kẻ ngang và kẻ dọc trên màn hình
 • Hiện tượng tivi có đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục

  hiện tượng lỗi bo chính của tivi

 • Không nhận khiển từ xa, phím cơ không có tác dụng
 • Đèn báo nguồn luôn ở trạng thái mầu vàng hoặc đứng đèn đỏ, từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ nháy 2.3.5.7.8.10.báo lỗi
 • Mất các chức năng ở menu điều khiển ở màn hình.
 • Tivi hình ảnh tốt nhưng tiếng bị rè khi xem truyền hình còn qua đầu kỹ thuật số thì tốt dong lỗi bộ kênh
 • Tivi có tiếng bị rè do loa tivi bị rách hỏng màng loa.
 • Màn hình bị sai chế độ mầu, sai chế độ tiếng
 • Tivi cắm đường tín hiệu HD nhưng không có tín hiệu
 • Tivi cứ mở tiếng to là tivi bị kở động lại do lỗi nguồn hoặc có thể do lỗi ic tiếng
 • Không nhận độ phân giải ban đầu từ nhà sản xuất.
 • Tivi cứ mở tiếng to là tivi bị kở động lại do lỗi nguồn hoặc có thể do lỗi ic tiếng
 • Hiện tượng không dò được kênh,bắt ít kênh
 • Tivi có tiếng ở cổng tai nghe nhưng không có tiếng ở loa tivi do hỏng ic tiếng hoặc hỏng loa.
 • Tivi có hình ảnh bình thường nhưng tiếng bị méo rè nhỏ lúc có lúc không do hỏng loa tivi.
 • Không nhận tín hiệu, cổng, AV, HDMI.

  hiện tượng lỗi bo nguồn của tivi

 • không đèn báo nguồn hoặc đèn báo nguồn lúc có lúc không
 • Hiện tượng tivi có đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục
 • Tivi Không có đèn báo nguồn.
 • có tiếng không hình màn hình tối không thấy ánh sáng mờ
 • Nguồn điện chập chờn, không ổn định
 • Hiện tượng đèn báo nguồn báo lỗi 2, 8 nháy.
 • Hiện tượng chạy 10-15 phút tự tắt.

  hiện tượng lỗi cao áp của tivi

 • Hiện tượng máy chạy 2-5s tự tắt Màn hình thấy ảnh tối và về chế độ đèn đỏ rồi nháy 6 nháy
 • Tivi khi bật lên chỉ hiện logo tivi rồi vụt tắt đèn đỏ báo nguồn nháy liên tục
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng
 • Chạy 5 đến 10 phút mất màn sáng chỉ có tiếng
 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới
 • Bật máy lên thấy màn hình có chữ rồi tắt,Màn hình chỉ sáng nửa trên hoặc nửa dưới

Quy Trình sửa tivi tại Quận Hà Đông

1. Chăm Sóc Khách Hàng sửa tivi tại Quận Hà Đông
 • Khách hàng có thể liên hệ với bộ phận kĩ thuật theo tổng đài :
 • Nhân viên sẽ đến tận nơi để sửa tivi tại nhà cho khách hàng
 • Mọi chi phí đi lại sẽ do công ty chi trả,khách hàng không phải tra một khoản phí nào nếu không đồng ý sửa chữa
2. Kiểm Tra tivi tại nhà
 • Nhân viên sẽ kiểm tra Tivi cho khách hàng,nếu không có lỗi gì nghiêm trọng nhân viên có thể trực tiếp xử lý khi đã liên lạc với công ty.
 • Nếu tivi của khách hàng bị những lỗi quá nghiêm trọng cần được trang thiết bị kĩ thuật cao kiểm tra,thì chúng tôi sẽ mang tivi về công ty để xem xét,kiểm tra.
 • Thời gian kiểm tra có thể là một đến hai ngày.
3. Sửa chữa tivi
 • Khi kiểm tra chi tiết tivi của khách hàng sửa tivi tại Quận Hà Đông sẽ gọi lại để báo cáo tình trạng tivi cho khách hàng
 • Nếu khách hàng đồng ý chúng tôi sẽ tiền hành sửa chữa
 • Thời gian sửa chữa thay thế linh kiện bo mạch thường từ một đến hai ngày
 • Những linh kiên thay thế hoàn toàn chính hãng
 • Một số trường hợp do tivi khách hàng quá cũ không có linh kiện chúng tôi buộc phải đợi linh kiện nhập về nên sẽ lâu hơn sửa tivi tại Quận Hà Đông mong khách hàng thông cảm
4. Bảo Hành – Hậu mãi:
 • Tivi đã được sửa chữa có phát phiếu bảo hành trên đó có ghi rõ ngày tháng và thông tin bảo hành cho khách hàng
 • Sản phẩm đã được sửa chữa sẽ được bảo hành 6 tháng
 • Nếu sản phẩm bị hư hỏng trở lại chúng tôi xin lỗi về sản phẩm và sẽ giải quyết ngay cho khách hàng.
 • Mọi thiết bị đang được bảo hành sẽ được ưu tiên giải quyết sớm nhất nếu bị hư hỏng trợ lại.
-Xin cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng sửa tivi tại Quận Hà Đông chúng tôi,chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng -Nếu gặp sự cố hãy gọi ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng của sửa tivi tại Quận Hà Đông
 • bảo hành tivi tại Biên Giang Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Biên Giang,bảo hành tivi samsung tại Biên Giang,bảo hành tivi lg tại Biên Giang,bảo hành tivi tcl tại Biên Giang,bảo hành tivi asanzo tại Biên Giang,bảo hành tivi skyworth tại Biên Giang,bảo hành tivi philip tại Biên Giang,bảo...

 • sửa tivi tại Phú Lương Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Phú Lương,sửa tivi samsung tại Phú Lương,sửa tivi lg tại Phú Lương,sửa tivi tcl tại Phú Lương,sửa tivi asanzo tại Phú Lương,sửa tivi skyworth tại Phú Lương,sửa tivi philip tại Phú Lương,sửa tivi casper tại Phú Lương,sửa tivi coocaa...

 • sửa tivi tại Vạn Phúc Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Vạn Phúc,sửa tivi samsung tại Vạn Phúc,sửa tivi lg tại Vạn Phúc,sửa tivi tcl tại Vạn Phúc,sửa tivi asanzo tại Vạn Phúc,sửa tivi skyworth tại Vạn Phúc,sửa tivi philip tại Vạn Phúc,sửa tivi casper tại Vạn Phúc,sửa tivi coocaa tại Vạn...

 • sửa tivi tại La Nội Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại La Nội,sửa tivi samsung tại La Nội,sửa tivi lg tại La Nội,sửa tivi tcl tại La Nội,sửa tivi asanzo tại La Nội,sửa tivi skyworth tại La Nội,sửa tivi philip tại La Nội,sửa tivi casper tại La Nội,sửa tivi coocaa tại La Nội,sửa tivi...

 • sửa tivi tại Quận Hà Đông Hà Nội

  sửa tivi tại An Hòa,sửa tivi tại Ao Sen,sửa tivi tại Ba La,sửa tivi tại Bà Triệu,sửa tivi tại Bạch Thái Bưởi,sửa tivi tại Bế Văn Đàn,sửa tivi tại Biên Giang,sửa tivi tại Bùi Bằng Đoàn,sửa tivi tại Cao Thắng,sửa tivi tại Cầu Am,sửa tivi tại Cầu...

 • sửa tivi tại Lương Văn Can Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Lương Văn Can,sửa tivi samsung tại Lương Văn Can,sửa tivi lg tại Lương Văn Can,sửa tivi tcl tại Lương Văn Can,sửa tivi asanzo tại Lương Văn Can,sửa tivi skyworth tại Lương Văn Can,sửa tivi philip tại Lương Văn Can,sửa tivi casper...

 • bảo hành tivi tại Bạch Thái Bưởi Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Bạch Thái Bưởi,bảo hành tivi samsung tại Bạch Thái Bưởi,bảo hành tivi lg tại Bạch Thái Bưởi,bảo hành tivi tcl tại Bạch Thái Bưởi,bảo hành tivi asanzo tại Bạch Thái Bưởi,bảo hành tivi skyworth tại Bạch Thái Bưởi,bảo hành tivi...

 • bảo hành tivi tại Hà Trì Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Hà Trì,bảo hành tivi samsung tại Hà Trì,bảo hành tivi lg tại Hà Trì,bảo hành tivi tcl tại Hà Trì,bảo hành tivi asanzo tại Hà Trì,bảo hành tivi skyworth tại Hà Trì,bảo hành tivi philip tại Hà Trì,bảo hành tivi casper tại Hà...

 • sửa tivi tại Ỷ La Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Ỷ La,sửa tivi samsung tại Ỷ La,sửa tivi lg tại Ỷ La,sửa tivi tcl tại Ỷ La,sửa tivi asanzo tại Ỷ La,sửa tivi skyworth tại Ỷ La,sửa tivi philip tại Ỷ La,sửa tivi casper tại Ỷ La,sửa tivi coocaa tại Ỷ La,sửa tivi darling tại Ỷ La,sửa...

 • bảo hành tivi tại Phường Đồng Mai Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Phường Đồng Mai,bảo hành tivi samsung tại Phường Đồng Mai,bảo hành tivi lg tại Phường Đồng Mai,bảo hành tivi tcl tại Phường Đồng Mai,bảo hành tivi asanzo tại Phường Đồng Mai,bảo hành tivi skyworth tại Phường Đồng Mai,bảo hành...

 • sửa tivi tại Phú Lương Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Phú Lương,sửa tivi samsung tại Phú Lương,sửa tivi lg tại Phú Lương,sửa tivi tcl tại Phú Lương,sửa tivi asanzo tại Phú Lương,sửa tivi skyworth tại Phú Lương,sửa tivi philip tại Phú Lương,sửa tivi casper tại Phú Lương,sửa tivi coocaa...

 • bảo hành tivi tại Hoàng Công Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Hoàng Công,bảo hành tivi samsung tại Hoàng Công,bảo hành tivi lg tại Hoàng Công,bảo hành tivi tcl tại Hoàng Công,bảo hành tivi asanzo tại Hoàng Công,bảo hành tivi skyworth tại Hoàng Công,bảo hành tivi philip tại Hoàng Công,bảo...

 • bảo hành tivi tại La Nội Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại La Nội,bảo hành tivi samsung tại La Nội,bảo hành tivi lg tại La Nội,bảo hành tivi tcl tại La Nội,bảo hành tivi asanzo tại La Nội,bảo hành tivi skyworth tại La Nội,bảo hành tivi philip tại La Nội,bảo hành tivi casper tại La...

 • sửa tivi tại Tô Hiệu Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Tô Hiệu,sửa tivi samsung tại Tô Hiệu,sửa tivi lg tại Tô Hiệu,sửa tivi tcl tại Tô Hiệu,sửa tivi asanzo tại Tô Hiệu,sửa tivi skyworth tại Tô Hiệu,sửa tivi philip tại Tô Hiệu,sửa tivi casper tại Tô Hiệu,sửa tivi coocaa tại Tô Hiệu,sửa...

 • sửa tivi tại Nguyễn Công Trứ Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Nguyễn Công Trứ,sửa tivi samsung tại Nguyễn Công Trứ,sửa tivi lg tại Nguyễn Công Trứ,sửa tivi tcl tại Nguyễn Công Trứ,sửa tivi asanzo tại Nguyễn Công Trứ,sửa tivi skyworth tại Nguyễn Công Trứ,sửa tivi philip tại Nguyễn Công Trứ,sửa...

 • bảo hành tivi tại Hoàng Đôn Hòa Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Hoàng Đôn Hòa,bảo hành tivi samsung tại Hoàng Đôn Hòa,bảo hành tivi lg tại Hoàng Đôn Hòa,bảo hành tivi tcl tại Hoàng Đôn Hòa,bảo hành tivi asanzo tại Hoàng Đôn Hòa,bảo hành tivi skyworth tại Hoàng Đôn Hòa,bảo hành tivi philip...

 • sửa tivi tại Phú La Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Phú La,sửa tivi samsung tại Phú La,sửa tivi lg tại Phú La,sửa tivi tcl tại Phú La,sửa tivi asanzo tại Phú La,sửa tivi skyworth tại Phú La,sửa tivi philip tại Phú La,sửa tivi casper tại Phú La,sửa tivi coocaa tại Phú La,sửa tivi...

 • sửa tivi tại Ngô Thì Sĩ Quận Hà Đông

  sửa tivi sony tại Ngô Thì Sĩ,sửa tivi samsung tại Ngô Thì Sĩ,sửa tivi lg tại Ngô Thì Sĩ,sửa tivi tcl tại Ngô Thì Sĩ,sửa tivi asanzo tại Ngô Thì Sĩ,sửa tivi skyworth tại Ngô Thì Sĩ,sửa tivi philip tại Ngô Thì Sĩ,sửa tivi casper tại Ngô Thì Sĩ,sửa...

 • bảo hành tivi tại Động Lãm Quận Hà Đông

  bảo hành tivi sony tại Động Lãm,bảo hành tivi samsung tại Động Lãm,bảo hành tivi lg tại Động Lãm,bảo hành tivi tcl tại Động Lãm,bảo hành tivi asanzo tại Động Lãm,bảo hành tivi skyworth tại Động Lãm,bảo hành tivi philip tại Động Lãm,bảo hành tivi...

Chat zalo tư vấn 0961 224 956